Контакти

Връзка с нас

Транспортирането на този вид механизация – автокранове; автовишки,води до не малки разходи. Предварителното координиране и планиране улеснява и гарантира успешно и в срок изпълнение на поставените задачи. При необходимост от кран под наем или автовишка под наем, моля свържете се предварително с нас, за да обсъдим и договорим възможно най-удобния и изгоден вариант за изпълнение на работните задачи.

Адрес:

8000 град Бургас

Ул. „Генерал Скобелев“8

Можете да се свържете с нас на телефон 0885 452 460 или имейл office@kranburgas.com


Форма за контакти